O nás

Klinická logopedie Ústí nad Labem s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení zaměřené zejména na komplexní rehabilitační péči o děti a dospívající s narušenou komunikační schopností, s vadami a poruchami sluchu a hlasu.

Nabízíme diagnostiku a návaznou terapii v oblasti:
• poruchy či vady výslovnosti (dyslalie)
• opožděný vývoj řeči
• specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie)
• specifické poruchy učení
• poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
• poruchy reči v důsledku onemocnění centrální nervové soustavy v oblastech kontrolujicí motorické funkce (dysartrie a anartrie)
• rozštěpy (palatolalie) a huhňavost (rhinolalie)
• komunikace u poruch sluchu a zraku
• poruchy řeči u kombinovaných vad
• oněmění (mutismus)

Dále nabízíme:
• posouzení školní zralosti
• vyšetření potřebné pro přijímací řízení na VŠ